Извънредна конференция на ПП "Демократична гражданска инициатива" (ДГИ)

На извънредна конференция на политическа партия "Демократична гражданска инициатива ДГИ" беше избран Политически съвет в следния състав:

  • Стефан Димитров Пеев - председател,
  • Мария Ангелова Галанова - главен секретар,
  • Милена Алексеева Арнаудова,
  • Стоян Нейков Тенев,
  • Илчо Костадинов Бъчваров.

Беше избран и Контролен съвет в следния състав:

  • Владимир Славчев Иванов - председател,
  • Виолета Стоянова Бъчварова,
  • Стефка Веселинова Кузова.

Партията се представлява от председателя Стефан Димитров Пеев.