Национална конференция на ДГИ, 31.10.2009 г.

Промени в ръководните органи на ДГИ
 
На проведената на 31.10.2009 г. от 10 ч. в зала 2 на Националния Студентски Дом, пл."Народно Събрание" №10, Национална конференция на Демократична Гражданска Инициатива ДГИ, като точка 3 от Дневния ред бяха гласувани промени в Устава на партията.
След явно гласуване, единодушно бяха направени следните промени в ръководните органи на организацията:

 • Политически Съвет:
  • Стефан Димитров Пеев - Председател на Демократична Гражданска Инициатива;
  • Мария Анселова Галанова - главен секретар;
  • Милена Алексевна Арнаудова (гр.София) - член;
  • Стоян Нейков Тенев (гр.Смолян) - член;
  • Таня Маринова Ранчева (гр.Велико Търново) - член;

    

 • Контролен Съвет:
  • Владимир Славчев Иванов (гр.Видин) - Председател на КС;
  • Стефка Веселинова Кузова (гр.Русе) - член;
  • Евгения Петкова Иванова (гр.Стражица) - член.